כספות כבדות – TL-30

 כספות 30-TL
לכספת תו תקן UL של מכון התקנים
האמריקאי נגד פריצה לדלת הכספת  והיא עומדת בדרישות משטרת ישראל וחברות הביטוח.
  • דלת בעובי 110 מ"מ וגוף בעובי 90 מ"מ, המספקים הגנה נגד פריצות ברמה גבוהה ביותר.
  • מערכת בריחים בעובי 40 מ"מ, מצופים כרום, מנעול חזק (שני מפתחות מתפרקים) ומנעול קומבינציה, הנועלים את מערכת הבריחים.
  • פלדות קשיחות המגנות על המנעולים, בתוספת מלכודות זכוכית מתוחכמות
  • צירי דלת בעלי יכולת שימון עצמית
  • מדפים משתלבים
    

 
דף הבית טלפון