כספות ממולכדות
כספות ממולכדות כפי שמעידה הכותרת מציינת כי בעל הכספת הגן על עצמו על ידי רכישת כספת עם אמצעי בטחון מוגברים, כך ששימוש אפילו בתום לב בניסיון לפתוח את הכספת ייתכן וינעל את הכספת ויהיה אפשר לשחרר את הנעילה רק באמצעות מפתחות או קודים מיוחדים. 
 
דף הבית טלפון